خبرها

دبستان دخترانه متقین - بلوغ جوانان

در روز های سه شنبه و چهارشنبه مورخ 93/11/07 و 93/11/08 سخنرانی در دبستان دخترانه متقین توسط مدیر مرکز کاج ارائه شد،این سخنرانی با موضوعات بهداشت روانی دوران نوجوانی، تقسیم بندی دوران رشد افراد، اهمیت دوران نوجوانی، تغییرات رفتاری دوران بلوغ با حضور 150نفر از والدین دانش آموز در 120 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">