خبرها

سرای محله مظاهری -بیماری های زنان و پیشگیری از آن

تاریخ 93/10/23 روز سه شنبه درسرای محله مظاهری سخنرانی با موضوع بیماری زنان و راههای جلوگیری از آن و پیشگیری ازسرطان های دهانه رحم و سرطان سینه ،توسط مامای مرکز ارائه شد. این سخنرانی با حضور50نفر از بانوان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">