خبرها

سرای محله رضویه- ایدز و راه های پیشگیری از آن - جلسه دوم

دومین جلسه سخنرانی در باب ویروس ایدز و همچنین آموزش پیشگیری و مهار آن مورخ 93/10/16 روز سه شنبه در سرای محله رضویه توسط روانشناس مرکز ارائه شد .این سخنرانی با حضور 100 نفراززنان محله در 90 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">