خبرها

سرای محله رضویه- ایدز و راه های پیشگیری از آن

مورخ 93/10/14 روز یکشنبه سخنرانی در سرای محله رضویه توسط مامای مرکز ارائه شد .این سخنرانی در باب آموزش پیشگیری و مهار بیماری HIV و همچنین بیماری های زنان و راه های جلوگیری از آن با حضور 100 نفراززنان محله در 60 دقیقه برگزار شد.این سخنرانی در دو جلسه می باشد که جلسه اول توسط مامای مرکز و جلسه بعدی آن روز سه شنبه توسط روانشناس مرکز ارائه می گردد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">