خبرها

جلسه نیروی تسریع کننده در جهت سلامت باروری

انجمن سلامت خانواده ایران در نظر دارد به منظور ترویج بهداشت و سلامت باروری زنان، جلسه ای را با عنوان "نیروی تسریع کننده در جهت سلامت باروری" در روز دوشنبه مورخ 8 دی ماه 93 ساعت 12-8 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار نماید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">