خبرها

دبستان دخترانه امیر کبیر -اعتیاد و راه های پیشگیری از آن

روز دوشنبه مورخ 93/10/01 سخنرانی در دبستان دخترانه امیر کبیر توسط مدیر مرکز کاج ارائه شد ،این سخنرانی در باب اعتیاد و راه های پیشگیری ازآن با حضور 150 نفر از مادران دانش آموز در 60 دقیقه برگزار شد .

اعتیاد یک بیماری است و بایستی به شخص معتاد به عنوان یک بیمار که قابل درمان می باشد نگاه کرد تا فرد بیمار بتواند خود را از چنگال اعتیاد با حمایتهای روحی و روانی نجات دهد. یکی از عوامل اصلی گسترش بیماری هایی چون ایدز و هپاتیت میباشد و همچنین زیان های اجتماعی و اقتصادی درخوری برای جامعه دارد.
درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">