خبرها

سرای محله مینابی -ایدز و پیشگیری از آن

مورخ 93/09/25 روز سه شنبه سخنرانی در سرای محله مینابی توسط مامای مرکز ارائه شد .این سخنرانی در باب آموزش پیشگیری و مهار بیماری HIV و همچنین بیماری های زنان و راه های جلوگیری از آن با حضور 30نفر اززنان محله در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">