خبرها

سرای محله ایوانک- بیماری HIV و راه های پیشگیری از آن

روز سه شنبه مورخ 93/09/18 درسرای محله ایوانک سخنرانی با عنوان بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن توسط مدیر مرکزکاج و با هماهنگی انجمن سلامت خانواده ایران ارائه شد.در این سخنرانی راههای انتقال ویروس HIV و راههای پیشگیری از آن عنوان شد که با حضور 130 نفر از اولیاء دانش آموز در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">