خبرها

دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی-پیشگیری از بیماری ایدز

روز سه شنبه مورخ 93/09/17 دردبیرستان دخترانه علامه طباطبایی سخنرانی با عنوان بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن توسط مدیر مرکز کاج و با هماهنگی انجمن سلامت خانواده ایران ارائه شد.آگاه سازی وآموزش دانش آموزان درباره خطرات و راه های پیشگیری از ویروس ایدز یکی از بهترین روشهای جلوگیری از گسترش این بیماری برای کلیه افراد جامعه بلاخص دانش آموزان است ،در جامعه کنونی ما بیماری ایدز بی شک نیاز به آموزشهای بسیاری دارد تا بتوان از این بیماری پیشگیری نمود چرا که پیشگیری اولین و موثر ترین گام می باشد. این سخنرانی با حضور 130 نفر از دانش آموزان در 60 دقیقه برگزار شد.
درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">