خبرها

مشاوره رایگان در سرای محله شوش

روز دوشنبه مورخ 93/09/17 مشاوره های فردی در سرای محله شوش برگزار شد.این مشاوره ها به صورت رایگان و برای 5 نفراز زنان محله در 120 دقیقه توسط روانشناس مرکز ارائه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">