خبرها

دبستان دخترانه متقین -پیشگیری از بیماری ایدز-HIV

روز سه شنبه مورخ 93/09/18 دردبستان دخترانه متقین سخنرانی با عنوان بیماری ایدز و راه های پیشگیری از آن توسط مدیر مرکز ارائه شد.این سخنرانی با حضور 110 نفر از مادران دانش آموز در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">