خبرها

بازدید شهرداری منطقه 15 ومسئولین محترم شهرداری شهرهای اصفهان و شیراز

روز سه شنبه مورخ 93/09/11 با هدف ایجاد تبادل اطلاعات به منظور افزایش بهبود توانایی و خدمات رسانی مراکز کاهش آسیب به مددجویان تحت پوشش ،بازدیدی از مرکز کاج با حضور مدیر مرکز خدمات اجتماعی و رفاهی منطقه 15 و نیز مسئولین محترم شهرداری شهرهای اصفهان و شیراز انجام شد.درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">