خبرها

توزیع غذا برای مددجویان پارک ها

در راستای تحقق اهداف انجمن سلامت خانواده ایران مبنی بر خدمات رسانی به مددجویان تحت پوشش این مرکز در تاریخ 93/09/11 در روز سه شنبه وعده غذایی گرم به تعداد 50 نفر تهیه شده ودر بین معتادین سطح پارک ها ی منطقه 15 توزیع گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">