خبرها

برنامه آموزشی تفریحی

انجمن سلامت خانواده ایران در نظر دارد برنامه آموزشی- تفریحی را برای اعضا و داوطلبان جوان این انجمن از تاریخ 20 لغایت 21 آذرماه سال جاری در مجموعه ورزشی دهکده ورزشی چهارباغ ( کردان) برگزار گردد. هدف از برگزاری این برنامه تهیه برنامه کاری کمیته جوانان انجمن برای سال 2015 می باشد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">