خبرها

سرای محله مشیریه-روز جهانی ایدز

اپیدمی جهانی ایدز و ویروس آن ،با توجه به مقیاس و تاثیر ویرانگری که دارد یک مورد اضطراری جهانی و یکی از بزرگترین چالش های زندگی بشری می باشد که رشد اجتماعی و اقتصادی را در سراسر جهان تضعیف می کند و بر تمام سطوح جامعه ی ملی ، اجتماعی خانواده ها و فردی تاثیر می گذارد.بدین سبب در سرای محله مشیریه سخنرانی با موضوع HIV ایدز با حضور 50 نفر از زنان محله در 60 دقیقه توسط مدیر مرکز برگزار شد.

از جمله مباحث آموزش داده شده می توان به مواردی همچون ایدز چیست و چگونه وارد بدن می شود و نحوه ی ابتلا به این ویروس و نیز راه های پیشگیری از ابتلا و انتقال آن و همچنین چگونگی راه های کنترل بیماری اشاره کرد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">