خبرها

روز جهانی ایدز -93/09/10

به مناسبت روز جهانی ایدز 93/09/10 سخنرانی در دبستان دخترانه شهدای گمنام توسط مامای مرکز ارائه شد .این سخنرانی جهت آموزش پیشگیری و مهار بیماری HIV با حضور 80نفر از مادران دانش آموز در 60 دقیقه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">