خبرها

دبیرستان زینبیه -بیماری دیابت ، بیماری زنان و راه های پیشگیری از آن

در تاریخ 93/08/25 روز یکشنبه در دبیرستان دخترانه زینبیه،سخنرانی با موضوع پیشگیری ازبیماری دیابت ، بیماری زنان و راههای جلوگیری از آن توسط مامای مرکز ارائه شد. این سخنرانی با حضور150نفر از مادران دانش آموزان برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">