خبرها

مدرسه مفتح -93/08/24

روز شنبه در تاریخ 93/08/24 در دبستان پسرانه مفتح ،سخنرانی با موضوع پیشگیری ازبیماری دیابت ، بیماری های زنان و راههای جلوگیری از آن توسط مامای مرکز ارائه شد. این سخنرانی در 60 دقیقه و با حضور50 نفر از مادران دانش آموزان مقطع 5 و 6 ابتدایی برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">