خبرها

دبستان دخترانه متقین -پیشگیری از بیماری های روانی در کودکان

در تاریخ 93/08/11 د رمدرسه ی دخترانه ی متقیین سخنرانی با عنوان آشنایی با بیماری های روانی در کودکان به منظور پیشگیری از آسیب های دوران بزرگسالی ارائه شد.بدین منظور روانشناس مرکز پس از شرح علائم مهمترین بیماری ها ی همه گیر با شیوع بالا به راههای تشخیص توسط والدین و راهکارهای درمان پرداخت.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">