خبرها

مدرسه غفاری نیا - نقش والدین در سلامت روان

روز سه شنبه مورخ 93/08/06 به مناسبت هفته سلامت روان ،سخنرانی در مدرسه غفاری نیا با موضوع نقش والدین در سلامت روان توسط روانشناس مرکز ارائه شد. این برنامه با حضور200 نفر از والدین دانش آموزان مقطع دبیرستان در 60 دقیقه برگزار شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">