خبرها

دانشکده علوم پزشکی البرز-سلامت روان و نقش زنان در جامعه

روز سه شنبه مورخ 93/08/06 همايش بررسي نقش زنان در سلامت روان به مناسبت همزماني هفته ي سلامت بهداشت روان و سلامت زنان ، با حضور معاون بهداشت و مسئول نمايندگي مقام معظم رهبري و نماینده انجمن سلامت خانواده ایران ،مدیریت مراکز کاج و میخک در سالن اجتماعات ابن سينا برگزار شد .

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">