خبرها

سرا های محله مینابی و مشیریه- سرطان های شایع زنان و راههای پیشگیری از آن

در تاریخ 93/08/06 روز سه شنبه در سراهای محله مینابی و مشیریه سخنرانی با موضوع سرطان های شایع زنان و راههای پیشگیری از آن و مباحثی در مورد بلوغ نیز توسط مامای مرکز ارائه شد .این سخنرانی ها هرکدام در 60 دقیقه با حضور 60 نفر از زنان محله مربوطه برگزار شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">