خبرها

سخنرانی با موضوع اثرات روانی بلوغ -مدرسه حافظ

یکی ازمراحل حساس در زندگی دوران بلوغ میباشد.دراین مرحله آسیب های روانی و جسمی بسیاری فرد را تهدید میکنند و اگر خانواده ها با این بحران ها آشنا نباشند ناخواسته فرد را به سمت رفتارهای پرخطر با پیامد های منفی نظیر HIV و ... سوق میدهند.به منظور پیشگیری از اینگونه آسیب ها سخنرانی با موضوعات اثرات روانی بلوغ و نحوه ی برخورد والدین ,SRH,مهارت های کاربردی کنترل خشم نوجوانان ونیزنقش کنترل اختلال نافرمانی یا مقابله ای در جلوگیری از مصرف مواد مخدر,محرک و الکل برگزارشد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">