خبرها

سخنرانی با موضوعاتSTI HIV SRH

سخرانی با موضوعات HIV، SRH، STI و پیشگیری از آنها و سیر درمان این بیماری ها و نیز برقراری ارتباط موثر و کارآمد در برخورد با افراد آسیب دیده در این راستا ، توسط مامای مرکز با همکاری مدارس منطقه 15 تدوین شد.

در اولین جلسه که در تاریخ 93/07/28 برگزار شدبه بیماریهای STI و پیشگیری ازآن و بیماری های شایع و مقاربتی پرداخته شد، جلسه بعدی این باب در تاریخ 93/08/19 در مدرسه نامجو برگزار خواهد شد از علاقمندان دعوت می شود در تاریخ ذکر شده در ساعت 10صبح به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

آدرس : میدان خراسان خ 17 شهریور جنوبی خ رضاخانی جنب مسجد الصادق

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">