خبرها

مشاوره فردی رایگان( 93/07/22)

به مناسبت فرا رسیبدن هفته ی سلامت زنان،روانشناس مرکز در سرای محله ی شوش به مشاوره ی رایگان پرداختند .طی این روند به 8 نفر از زنان منطقه مشاوره ی فردی داده شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">