خبرها

کاهش آسیب جوانان و نوجوانان(اعتیاد) - سرای محله ی رضویه

در راستای تحقق اهداف انجمن سلامت خانواده در باب آموزش راهکارهای کاهش آسیب جوانان، سخنرانی توسط مدیر مرکز در سرای محله ی رضویه با موضوع راه های جلوگیری از اعتیاد انجام شد.دراین برنامه علاوه تاکید بر نقش خانواده و نوع تربیت آنها در جلوگیری از اعتیاد وعوامل و رفتارهای وابسته به آن ،به مباحثی نظیرSRH،HIV،HBV،HCVپرداخته شد.حمایت های عاطفی و روانی خانواده و اجتماع پس از قطع مصرف از مهمترین عناصر تداوم طول عمرعدم وابستگی به مواد مخدر در فرد میباشد لذا اشاراتی مختصر به ایجاد انگیزه در فرد برای قطع مصرف و سایر مباحث مربوطه شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">