خبرها

انتخابات کمیته جوانان

انتخابات اعضای کمیته جوانان انجمن سلامت خانواده ایران درتاریخ 23 مهرماه سال 93 از ساعت 4-2 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می گردد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">