خبرها

سرای محله ولیعصر-سرطان های شایع در زنان و راهکارهای پیشگیری از آن

در تاریخ 93/07/15 در سرای محله ولیعصر سخنرانی با موضوع سرطان های شایع در زنان و راهکارهای پیشگیری از آن توسط مامای مرکز ارائه شد که با توجه به اینکه این منطقه از نواحی پر خطر استان تهران میباشد؛ پیشگیری ازانواع سرطانهای شایع زنان، انواع بیماری ها در دختران ونیزراههای پیشگیری از بیماری های مقاربتی نظیر ایدز و ... از مباحث سخنرانی ایشان بود. در این برنامه معاینات روتین سینه جهت تشخیص و درمان زودرس آن به صورت فایل های تصویری آموزش داده شد و ومورد استقبال بسیاری از حضار شرکت کننده قرار گرفت.این سخنرانی در 60 دقیقه با حضور 40 نفر از زنان محله برگزار شد.

.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">