خبرها

سخنرانی با موضوع نقش تربیت در کاهش آسیب فرزندان

آموزش مهارت های اصلی و ضروری والدین در کاهش آسیب فرزندان در سرای محله ی مینابی در تاریخ 93/07/14 برگزار شد.

در این سخنرانی ضمن آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم فرزندپروری، به معرفی شیوه های فرزندپروری كه شامل شیوه های مقتدرانه، سهل گیرانه و استبدادی است، پرداخته شد؛ چه بسا روشهایی كه والدین در تربیت فرزندان خود به كار میگیرند، نقشی اساسی در تامین سلامت روانی فرزندان آنها خواهد داشت و والدین امروزه كمتر به این مساله توجه كرده و از روشها و شیوه های تربیتی نامطلوب در ارتباط با كودكان استفاده میكنند كه منشاء ایجاد آسیب های اجتماعی،روانی،جسمی نظیر اعتیاد،ایدز و سایر آسیب های بالینی و... در کودکان میشود.

لذا این رویکرد توسط مدیر مرکز بررسی و راهکارهای کاهش این آسیب ها ارائه شد.این باب در دو مرحله به منظور افزایش سطح کیفیت آموزش انجام شد.در مرحله ی اول کودکان به همراه والدین حضور داشتند و مباحث مرتبط،ملموس تر بیان شد. در مرحله ی بعدی که تنها با حضور والدین برگزار شد به ریشه یابی،بررسی علل ایجاد آسیب ها و نیز راه های پیشگیری و درمانی آن پرداخته شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">