خبرها

توزیع غذا برای مددجویان پارک ها

در تاریخ 29 شهریور ماه سال 93 مراکز کاج ومیخک در راستای استفاده از توانمندی خیرین وانجمن سلامت خانواده ایران اقدام به توزیع غذا در بین مددجویان آسیب دیده و محروم در سطح پارک های منطقه نمود.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">