خبرها

بازدید شهردار ناحیه 2 منطقه 15 از مرکز کاج

در روز سه شنبه ،مورخ 1393/06/11 بازدید جناب آقای مهندس فیضی شهردار ناحیه 2 منطقه 15و همکارانشان جهت بررسی عملکرد مرکز کاهش آسیب و توانمند سازی جوانان " کاج " و نیزبرطرف کردن نقاط ضعف این مرکز انجام شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">