خبرها

سرای محله شوش - پیشگیری از بیماریهای زنان

جهت رشد و توسعه محورهای سلامت خانواده های منطقه ، کارشناس مامایی با حضور در سرای محله شوش به بحث درباره پیشگیری از بیماریهای زنان پرداختند. این کارگاه آموزشی در روز سه شنبه 18شهریور ماه سال 93 با حضور بیش از 30نفر برگزار شد .

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">