خبرها

مراسم تجلیل از اعضاء و کارشناسان محترم انجمن سلامت خانواده ایران

در روز چهار شنبه مورخ 93/05/29 مراسم شام به مناسبت تشکر و قدردانی از کارمندان و کارشناسان انجمن سلامت خانواده ایران و کارکنان مراکز میخک و کاج با حضور سرکار خانم دکتر شهریاری نماینده انجمن جنوب اسیا IPPF و ریاست محترم انجمن سلامت جناب آقای دکتر خلیلی و مدیرعامل جناب آقای دکتر ضرابیان و اعضای هیئت مدیره سرکار خانم دونلو و ریاست سابق انجمن مامایی سرکار خانم خداکرمی و نیز جناب آقای فروتن به عنوان مدیر دو مرکز در رستوران گلنار واقع در درکه برگزار شد.

در این مراسم پس از صرف شام تقدیر نامه و نیز هدایایی با عنوان سپاس و یاد بود توسط سرکارخانم دکتر شهریاری وخانم دکتر خداکرمی و جناب آقای دکتر خلیلی به اعضاء اهدا شد.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">