خبرها

مراسم ضیافت افطاری انجمن سلامت خانواده ایران در هتل اوین

در تاریخ 93/4/17 مراسم ضیافت افطاری حامیان دولتی و غیر دولتی انجمن سلامت خانواده در هتل اوین برگزار گردید . در این برنامه وزین که با حضور نماینده سازمان ملل و بسیاری از اعضای بلند پایه بهداشت و درمان کشور همراه بود ،رئیس کمیته اجرایی منطقه جنوب آسیا IPPF ( سرکار خانم دکتر شهریاری ) نسبت به تبیین برنامه های انجمن و دستاوردهای داخلی و خارجی این انجمن اقدام نمودند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">