خبرها

آگهی استخدام مسئول و مشاور مرکز کاهش آسیب میخک

انجمن سلامت خانواده ایران از واجدین شرایط ذیل برای تصدی پست های مسئول و مشاور مرکز کاهش آسیب میخک دعوت به همکاری می نماید :

مسئول:

  -دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مفید اجرائی

  -آشنایی با زبان انگلیسی

  -تجربه مکفی در مدیریت پروژه های بخش سلامت

  -آشنایی به مهارتهای IT

  -دارابودن تحصیلات حداقل لیسانس در حوزه مرتبط

  -آشنایی با مقوله حقوق و سلامت باروری


  مشاور:

  -دارا بودن حداقل 2 سال سابقه مفید اجرائی

  -تجربه مکفی در مشاوره

  -آشنایی به مهارتهای IT

  -دارابودن تحصیلات حداقل لیسانس در حوزه مرتبط

  -آشنایی با مقوله سلامت باروری به ویژه در گروه های آسیب پذیر


انجمن به هنگام گرفتن داوطلب و عضو ، ارائه خدمات، استخدام پرسنل و ساير امور مربوط به سازمان، از لحاظ نژاد، قوميت، مذهب، رنگ، جنس، سن، وضعیت تأهل، ناتواني و معلوليت جسمي و عقايد سياسي و نیز نسبت به گروههای آسیب پذیر اعمال تبعيض نخواهد کرد.

انجمن سلامت خانواده ایران به ایمنی و حفاظت از کودکان، جوانان و افراد آسیب دیده بزرگسال متعهد شده است و نقش خود را از طریق ارتباط با این گروه ها به انجام می رساند. فرایند انتخاب و استخدام، تعهد ما را نسبت به ایمنی وحفاظت از کودکان، جوانان و افراد آسیب دیده بزرگسال در برنامه هایمان منعکس می کند.

انجمن سلامت خانواده ایران به فرصت های مساوی متعهد است و تنوع فرهنگی را محترم می شمارد.

انجمن به درخواست استخدام افرادی که مبتلا به HIV/AIDS می باشند، خوشامد می گوید.

انجمن فرصت برابری را بدون تبعیض، طبقه اجتماعی، عقیده، رنگ پوست , ... برای افراد فراهم می نماید.

متقاضیان رزومه و انگیزه نامه خود را حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی از طریق پست الکترونیک به آدرس info@fha.org.ir و یا به شماره 66907222 ارسال نمایند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">