خبرها

توزیع غذا برای مددجویان پارک ها

در روز چهارشنبه مورخ 93/03/07 تعداد 60 عدد غذا همراه با نان در بین مددجویان پارک ها توسط پرسنل مرکزتوزیع شد.


درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">