خبرها

کسب دو مدال توسط سفیر حسن نیت انجمن سلامت خانواده ایران

خانم مریم طوسی، سفیر حسن نیت انجمن سلامت خانواده ایران، موفق به کسب دو مدال در مسابقات قهرمانی دو و میدانی آسیا شدند. این مسابقات 26 و 27 بهمن ماه سال 92 در کشور چین برگزار شد. ایشان مدال طلا در دوی 400 متر و مدال برنز در دوی 60 متر کسب نمودند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">