خبرها

بازدید از کارخانه کیهان بُد

روز پنجشنبه، 24 بهمن، به مناسبت روز جهانی کاندوم، بازدیدی از کارخانه کیهان بُد، تولید کننده انواع کاندوم، دستکش جراحی و دستکش معاینه انجام شد. در این بازدید کلیه پرسنل انجمن و مراکز تابعه میخک، کاج و کلینیک سیار، تعدادی از داوطلبان و نمایندگانی از دفتر UNAIDS شرکت داشتند. در پایان این بازدید یک روزه، تقدیر نامه و کارت عضویت افتخاری انجمن سلامت خانواده ایران به جناب آقایان مهندس سید رضی و کامران هاشمی، رئیس و مدیر عامل کارخانه کیهان بُد توسط آقای دکتر خلیلی، رئیس انجمن اعطا گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">