خبرها

فصلنامه

فصلنامه بهداشت خانواده ، ویژه زمستان 1392 اوایل آذر ماه سال جاری چاپ شد و در تاریخ 10 آذر مصادف با روز جهانی ایدز توزیع گردید.

برخی از مهمترین مطالب چاپ شده در این شماره عبارتند از:

اچ.آی.وی و سالمندی

مراکز مشاوره ویژه زنان

تست تشخیص سریع HIV

اعتیاد به شیشه و مواد محرک و روانگردان

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">