خبرها

کارگاه آموزشی با عنوان "ادغام فعالیت های HIV/AIDS در برنامه های بهداشت باروری" ویژه خبرنگاران

در روز پنجشنبه 16 آبان ما

نخستین روز از کارگاه دو روزه ویژه روزنامه نگاران و خبرنگاران فعال در حوزه اجتماعی در روز 30 آبان ساعت 8 الی 17 در محل انجمن سلامت خانواده ایران برگزار گردید. این کارگاه آموزشی با عنوان "ادغام فعالیت های HIV/AIDS در برنامه های بهداشت باروری" می باشد. سخنرانان کارگاه از نمایندگان سازمان های دولتی و بین المللی مرتبط هستند. برنامه مربوط به کارگاه به شرح ذیل می باشد. روز دوم کارگاه در تاریخ 21 آذر برگزار خواهد گردید.درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">