خبرها

برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن سلامت خانواده ایران

مجمع عمومی سالانه انجمن سلامت خانواده ایران در تاریخ 92/06/21 با حضور اعضاء ، داوطلبین و نمایندگان دولتی برگزار گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">