www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

نخستین نشست مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضائیه

نخستین نشست مجمع نهادهای مردمی همکار قوه قضائیه در روز چهارشنبه 19/06/99 در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور آقایان دکتر مسعودی فر، دکتر هنری و دکتر همتی نژاد از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و هفده نفر از نمایندگان سازمان های مردم نهاد منعقد شد. در این نشست که به منظور بحث در حیطه دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه برگزار گردید ، به ضرورت و اهمیت وجود مجمع برای مشارکت های بیشتر نهادهای مردمی و قوه قضائیه تاکید شد و جمعی از حضار به بحث و تبادل نظر در باب ترکیب، شرح وظایف، حدود اختیارات و نحوه اداره مجمع پرداختند. در انتها، اظهارات شرکت کنندگان توسط آقای دکتر مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه و ریاست نشست، جمع بندی و تصمیم بر بررسی پیش نویس دستورالعمل اجرایی و سپس انتخاب دبیر مجمع در جلسه آتی اتخاذ گردید.

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">