www xxxxxxx hd tegula sex video xxx porn bengali xxx sex hot video english xxx movies

خبرها

برگزاری دومین نشست کارگروه سلامت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

دومین نشست کارگروه سلامت قوه قضاییه با همکاری انجمن سلامت خانواده ایران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با دعوت از سازمان های مردم نهاد حیطه سلامت در تاریخ 5 شهریور برگزار شد. این نشست با دستور جلسه "نحوه تعامل کارگروه سلامت با سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و پیشنهاد برنامه های عملیاتی در حوزه سلامت زندانیان، محکومین به حبس و مراقبت های بعد از خروج" برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر شهریاری افشار رییس کارگروه سلامت و آقایان هنری مدیر کل مشارکت های مردمی، دکتر همتی نژاد مسیول سازمان های مردم نهاد اداره مشارکت های مردمی، آقای دکتر انصاری نژاد نماینده سازمان زندان ها و نمایندگان سازمان های مردم نهاد حضور داشتند.

در این نشست نمایندگان سازمان های مردم نهاد علاوه بر معرفی خود و فعالیت هایشان، در مورد نحوه مشارکت با سازمان زندان ها طرح ها و پیشنهاداتی را مطرح کردند. همچنین دکتر همتی نژاد به بحث جهت مشارکت سازمان ها مردم نهاد با سازمان زندان ها پرداخته و از سمن ها برای بازدید از نحوه ارایه خدمات سلامت به مددجویان زندانی دعوت بعمل آوردند

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">