خبرها

شرکت پاترون انجمن سلامت خانواده ایران در چهلمین اجلاس حقوق بشر در ژنو و قرائت بیانیه

چهلمین اجلاس حقوق بشر در ژنو بین تاریخ های 25 فوریه تا 22 مارچ 2019 (6 اسفند 1397 الی 2 فروردین 1398) برگزار شد. سرکار خانم دکتر شهریاری افشار پاترون انجمن به عنوان نماینده انجمن

سلامت خانواده ایران در این اجلاس شرکت کرده و بیانیه هایی را نیز قرائت کردند. علاوه بر بیانیه های شفاهی، انجمن بیانیه های کتبی را در سایت اجلاس آپلود کرد

بر این اساس این بیانیه ها عبارت اند از

    اثر سوء تحریم ها بر سلامت مردم ایران که به عنوان دومین بیانیه برای گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، آقای جاوید رحمان، توسط دکتر شهریاری قرائت شد. در این بخش فقط هفت سازمان مردم نهاد وقت قرائت بیانیه داشتند

    سلامت زنان زندانی در ایران که به عنوان آیتم سه توسط دکتر شهریاری قرائت شد

    نقض حقوق بشر علیه زنان و کودکان یمنی که به عنوان آیتم چهار توسط دکتر شهریاری قرائت شد

علاوه بر حضور در اجلاس و قرائت بیانیه، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد با جاوید رحمان ملاقات داشتند. دکتر شهریاری به عنوان نماینده انجمن در این جلسه حضور داشتند و علاوه بر معرفی انجمن، در مورد گزارش بررسی دوره ای همگانی جمهوری اسلامی ایران که توسط انجمن نگارش شده نیز صحبت کردند. همچنین، ایشان در مورد اثرات سوء تحریم ها بر سلامت مردم ایران و عواقبی که این تحریم ها برای ارتباطات سازمانهای مردم نهاد ایرانی با سازمانهای بین المللی دارد هم مطالبی را بیان کردند

بر این اساس متن کامل بیانیه های کتبی بصورت زیر مطرح می شوند


توضیحات فایل نمایه id
application/pdf1382

توضیحات فایل نمایه id
application/pdf1383


توضیحات فایل نمایه id
application/pdf1384

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">