خبرها

خدمات رسانی تیم گشت سیار

خدمات رسانی تیم گشت سیار به افراد آسیب دیده و آسیب پذیر در پارک ها و پاتوق های مناطق ۱۱،۱۲،۱۵

۹۶/۱۲/۰۹

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">